Vrijwilligerswerk. Wat is het & hoe werkt het?

Meer dan 5,5 miljoen Nederlanders doen vrijwilligerswerk, dat is bijna de helft van de volwassenen. Vaak doen ze dit bij een sportclub, in de zorg, in het onderwijs en in de welzijnssector. De overheid stimuleert vrijwilligerswerk door middel van subsidies voor cursussen en maatschappelijke stages.

Wat is vrijwilligerswerk nu eigenlijk?

Eigenlijk heel simpel: werk dat onbetaald en onverplicht wordt uitgevoerd. Meestal doen mensen dit voor anderen of voor de samenleving in het algemeen. Het is niet helemaal helder wat we wel en niet als vrijwilligerswerk zien, maar er gelden een aantal standaard criteria:

-          Het werk is in het algemeen of in een specifiek maatschappelijk belang

-          Het werk heeft niet als doel om er geld aan te verdienen

-          Het werk komt niet in de plaats van een betaalde baan en kost de arbeidsmarkt dus geen banen

voluntaryUitkering en vrijwilligerswerk

Mensen met een uitkering moeten aan de uitkeringsinstantie vragen of deze akkoord gaat met het uitvoeren van vrijwilligerswerk. Onder bepaalde voorwaarden mag dat vaak wel. Zo mag je als vrijwilliger de kans op betaald werk niet verkleinen. Ook mag er geen werk gedaan worden waarvoor iemand anders zonder uitkering betaald zou worden. Wanneer een vrijwilliger die in de WW zit met zijn of haar vrijwilligerswerk de kans op een baan vergroot, is er de kans dat de sollicitatieplicht wordt opgeheven.

Subsidies

Gemeenten kunnen ervoor kiezen premies te geven aan uitkeringsgerechtigden om ze te stimuleren vrijwilligerswerk te gaan doen. De voorwaarden hiervoor variëren per gemeente. De gemeente zelf kan vertellen of u in aanmerking komt voor een stimuleringspremie, die altijd bovenop uw uitkering komt.