Vrijwilligers in Nederland

Nederland is een land dat tot de internationale top behoort wanneer het aankomt op vrijwilligerswerk. Volgens ‘Geven in Nederland’ heeft ongeveer 38 procent van alle Nederlanders, zo’n 6,3 miljoen mensen, vorig jaar vrijwilligerswerk gedaan.

Het aantal mensen dat vrijwilligerswerk doet

Het aantal mensen dat in Nederland vrijwilligerswerk doet is erg hoog. Toch is het de afgelopen jaren iets afgenomen. Drie jaar geleden deed nog 41 procent van de Nederlanders aan vrijwilligerswerk, terwijl dit percentage vorig jaar dus op 38 procent lag. Waar dit precies aan ligt is onbekend, maar het zou volgens ‘Geven in Nederland’ wellicht met de economische crisis te maken kunnen hebben.

Hoeveel tijd besteden vrijwilligers aan hun taken?

42484699a8feef45287b1d25aed1ec03_1350943195

De gemiddelde vrijwilliger besteed in Nederland ongeveer 260 uur per jaar aan vrijwilligerswerk. Deze tijd wordt door de meeste vrijwilligers gedeeld tussen twee of drie organisaties. De meest actieve groep vrijwilligers besteed op jaarbasis ongeveer 300 uur aan vrijwilligerswerk. Wat opvalt is dat het verschil tussen de gemiddelde vrijwilliger en de groep met meest actieve vrijwilligers vrij klein is.

Wat voor werk doen vrijwilligers?

Wanneer er wordt gekeken naar het soort werk dat vrijwilligers doen, dan valt op dat er een groot onderscheid is tussen het soort werk dat mannen en vrouwen uitvoeren. Bij mannen wordt verreweg het meeste vrijwilligerswerk uitgevoerd bij de sportclub, terwijl vrouwen in de meeste gevallen in de verzorging of op school vrijwilligerswerk uitvoeren.

Waarom doen mensen aan vrijwilligerswerk?

De meeste mensen doen vrijwilligerswerk omdat ze zich persoonlijk denken te kunnen ontwikkelen en omdat ze de medemens een handje willen helpen. Het laat zien dat Nederlanders ook qua vrijwilligerswerk aan de kenniseconomie denken en dat men het belangrijk vindt om anderen te helpen. Aan de carrière wordt minder gedacht bij het uitvoeren van vrijwilligerswerk, hoewel vrijwilligerswerk wel kan helpen bij het vinden van een baan.