The Blog

Drie vrijwilligers geëerd met Zilveren Anjer

Prinses Beatrix heeft op 18 juni jongstleden drie Zilveren Anjers uitgereikt aan vrijwilligers die veel inzet hebben getoond voor het behoud van cultuur of natuurbehoud. Frans Wytema, Jos de Pont en Caroline de Westenholz werden in het Koninklijk Paleis in Amsterdam in het zonnetje gezet.

media_xl_1708924

Frans Wytema kreeg de Zilveren Anjer uitgereikt omdat hij zich al jaren heeft ingezet voor het behoud van zowel oude muziekinstrumenten als de Zaanse houtbouw. Jos de Pont en Caroline de Westenholz kregen de Zilveren Anjer voor hun bijdrage aan musea. De Pont is initiatiefnemer van zowel Museum de Pont (Tilburg) en Huis Marseille (Amsterdam), terwijl de Westenholz het Louis Couperus (Den Haag) heeft opgericht.

De Zilveren Anjers zijn bedacht door Prins Bernhard, die vond dat vrijwilligers die een grote bijdrage hadden geleverd ook wel eens in het zonnetje mochten worden gezet. De prijs werd voor het eerst uitgereikt in 1950.

Tags: